Gratis levering i Danmark resten af 2018!

Vegetabilsk Omega-3 fra havalger


Derfor er vores omega-3 fra hav-alger!

Marine alger har et højt naturligt indhold af DHA og EPA

De fleste tror, at fisk selv producerer omega-3. Dette skyldes højst sandsynligt, at omega-3 ofte bliver ligestillet med fiskeolie i det offentlige rum, hvilket faktisk er en misforståelse. Omega-3 og fiskeolie er nemlig IKKE det samme. Det er rigtig forstået, at der er en forbindelse mellem de to. Fiskeoile indeholder nemlig omega-3, samt en masse andre biprodukter.

Fiskoile er i sagens natur udvundet af fisk, men processen, hvor man fremstiller fiskeoile, er meget lang og vanskelig. Dette skyldes bl.a., at mange miljøgifte fra havet ophober sig i fiskene hele vejen op gennem fødekæden.

Ny forskning er kommet frem til den direkte kilde til Omega-3! Det forholder sig nemlig således, at fisk kun indeholder omega-3, (DHA og EPA), fordi de lever af marine alger. Især mikroalgen Schizochytrium sp. har et meget højt naturligt indhold af omega-3 fedtsyrerne DHA og EPA.