Oxidativ stress – hvad er det, og hvad kan vi gøre ved det?

Isabella Capobianco

Hvis du er røget med på sundhedsbølgen, er du nok stødt på begrebet oxidativ stress et par gange. Du har måske også hørt, at antioxidanter beskytter kroppen mod oxidativ stress. Men hvad er oxidativ stress egentlig, og hvilken funktion har antioxidanter i den forbindelse?

Hvad er oxidativ stress – sådan kemisk set? 

Som navnet fortæller, betyder oxidativ stress at noget oxideres, men for at forstå hvad oxidation egentlig er, starter vi med oxidations- og reduktionsprocesser, som forkortet kaldes Redox-reaktioner.

En Redox-reaktion er en reaktion, hvor en kemisk forbindelse oxideres samtidig med at en anden kemisk forbindelse reduceres. Dvs. at et atom i en kemisk forbindelse modtager elektroner (reduceres, fordi stoffet går et oxidationstrin ned) fra et andet atom i en anden kemisk forbindelse, som dermed afgiver elektroner (oxideres). 

Netop sådanne reaktioner er selve den kemiske proces bag oxidativ stress. Altså, at der sker en elektronoverførsel mellem atomer eller molekyler.

Redox-reaktioner foregår hele tiden i vores krop og er en vigtig forudsætning for, at kroppen kan fungere. Fx er fotosyntese, som vi kender fra planter, og respiration også Redox-reaktioner. Det samme gælder for vores stofskifte, hvor stivelse fungerer som reduktor og oxygen som oxidator.

Hvorfor er oxidativ stress et problem?

Oxidation er en nødvendighed for kroppen, men problemet opstår, når oxidationsprocessen starter en kædereaktion. Det sker, når en stærk oxidator, som fx ilt (dioxygen), oxiderer fx fedtsyrer, DNA, proteiner eller metaller. Oxidationen skaber frie radikaler – altså oxiderede stoffer, som nu mangler elektroner, og derfor bliver enormt reaktive. Disse frie radikaler begynder nu at oxidere andre atomer og molekyler, hvilket skaber flere frie radikaler, og på den måde starter en kædereaktion.

"Oxidativ stress en kædereaktion af elektronoverførsler mellem atomer eller molekyler"

Denne kædereaktion kan skade vores DNA, celler og cellemembraner, hvilket kan være årsagen til en række sygdomme fx hjerte-kar-sygdomme, kræft og andre degenerative sygdomme. Frie radikaler påvirker desuden også vores aldringsproces. 

Oxidation er en naturlig del af kroppens processer og er i mange tilfælde en nødvendighed for at kroppen fungerer. Problemet opstår, når der i kroppen er en ubalance mellem de frie radikaler og mængden af antioxidanter.

Antioxidanter – stop kædereaktionen

For at mindske eller stoppe oxidationsprocesserne ved oxidativ stress bruges antioxidanter. Antioxidanter er nemlig kemiske forbindelser, som kan afgive elektroner eller binde sig til frie radikaler, uden selv at blive reaktive. Dermed stoppes kædereaktionen.

Et godt eksempel, der illustrerer antioxidanternes effekt, er at tage et æble og skære det over i to. Den ene halvdel smøres med citronsaft og den anden lader man være. Efter kort tid begynder oxidationsprocesserne i æblet uden citronsaft, og overfladen bliver brun. Men fordi citronsaft indeholder antioxidanter, går der længere tid, før det andet stykke æble begynder at blive brunt. Det skyldes, at oxidationsprocesserne først bruger alle antioxidanterne, før oxidationen påvirker selve æblet.

Oxidative stress - æble med citronsaft

Under stress og hård fysisk træning bruger kroppen ekstra mængder af antioxidanter, for at stoppe den oxidative stress. Derfor er det vigtigt at få tilført en del antioxidanter.

Hvordan får jeg tilført antioxidanter?

Mange vitaminer, mineraler og aminosyrer er antioxidanter eller har antioxidant effekt i samspil med andre vitaminer, mineraler og næringsstoffer. De vigtigste antioxidanter er bl.a. A-vitamin, C-vitamin, B6-vitamin, E-vitamin, Selen og Zink. Også mange aminosyrer har antioxidant effekt og her kan bl.a. nævnes Glutaminsyre, Lutein, Lycopen, Quercetin og Leucoanthocyanin. 

”Mængden af antioxidanter i kroppen er direkte proportional med vores livslængde”
MD Richard Cutler

Mange af antioxidanterne findes naturligt i bl.a. frugt og grønt samt i nødder og fuldkorn, og er på den måde meget let tilgængeligt i en sund og varietet kost. Dog er de fleste vitaminer meget skrøbelige over for den bearbejdning og tilberedning, som vi udsætter meget af vores mad for, og det kan derfor være en god ide at supplere kosten med kosttilskud.

En anden ting, som er vigtig at huske på er, at vitaminer, mineraler og andre nærringsstoffer er indbyrdes afhængige og fungerer som et kompleks. Det er derfor ikke nok at spise en enkelt antioxidant, men man bør i stedet indtage flere forskellige.

Så hvad skal jeg gøre, for at mindske oxidativ stress?

Foruden de reaktive forbindelser, der dannes under det normale stofskifte i kroppen, kan sollys og ioniseret stråling udløse processer, der medfører dannelse af frie radikaler. Derudover indeholder følgende frie radikaler:

 • Røg
 • Udstødning fra biler
 • Forurenet luft
 • Visse lægemidler
 • Pesticider
 • Opløsningsmidler
 • UV-stråler fra solen

Derudover kan generelt stress, forkert kost og dårlig søvn også påvirke produktionen af frie radikaler og have negativ indflydelse på den oxidative stress.

Det er derfor en rigtig god ide at leve af en sund og varieret kost med masser af frugt og grønt, samt fuldkorn og nødder. Derudover bør man overveje at tage forskellige vitamin- og mineraltilskud for at supplere kosten med antioxidanter. Dette er specielt en god idé, hvis man dyrker hård træning, ofte har en stresset hverdag, ryger eller bor i områder med høj luftforurening.

ORDLISTE:

 • Redox-reaktion: en reaktion, hvor der sker en elektronoverførsel fra et atom/molekyle til et andet atom/molekyle. Et eksempel på en Redox-reaktion kunne være Zink (Zn) og Nitrat (NO3-), som i en basisk opløsning bliver til Zink, som mangler 2 elektroner (Zn2+) og Nitrit (NO2).Redoxreaktion - Zink og NitratI denne reaktion er Zn en reduktor, fordi zink afgiver 2 elektroner til de 2 N (nitrogen) atomer, og dermed reduceres de 2 N atomers oxitationstrin fra +5 til +4 ved modtagelsen af elektronerne. Dette gør N til oxidator da denne elektronoverførsel oxiderer Zn.

 • Oxidator: Atom/molekyle, som har fået et andet atom/molekyle til at afgive elektroner (oxidere)

 • Reduktor: Atom/molekyle, som har fået et andet atom/molekyle til at modtage elektroner (reduceres)

 • Oxidationstrin: en måde at holde regnskab med et grundstofs elektroner. Det svarer til den ladning et grundstof ville have, hvis alle dets bindinger og/eller ligander blev fjernet. Oxidationstrinet skrives med romertal.

 • Frie radikaler: Et radikale eller et frit radikale er en betegnelse for, at et atom eller en forbindelse har uparrede elektroner eller en ufuldstændig fyldt elektron-skal. Det gør dem særdeles reaktive.

Kilder:
"Antioxidanter og helbred", Motions- og Ernæringsrådet, 2006
"Lev sundt med vitamin og mineraler", Henrik Dilling, Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, 2016, 3. udgave, 1. oplag, s. 182-185
https://www.youtube.com/watch?v=v5sDNmYCaqo
https://da.wikipedia.org/wiki/Radikal_(kemi)
http://denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Kemi/Elektrokemi/oxidatio
http://denstoredanske.dk/It%2c_teknik_og_naturvidenskab/Kemi/Elektrokemi/redoxproces

  Isabella Capobianco

  Isabella har en PBA i Innovation og Entrepreneurship fra CphBusiness Lyngby. Hun har siden august 2017 arbejdet som researcher og sundheds-skribent for dfi, hvor hun undersøger og skriver om den seneste forskning og nye studier om vitaminer, mineraler og kosttilskud.

  Relaterede blogindlæg